Relatietherapie

Wat is persoonsgerichte ervaringsgerichte psychosociale relatietherapie?

Een vorm van persoonsgerichte ervaringsgerichte psychotherapie is Emotionally Focused Therapy (EFT), een effectieve manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren. Met EFT kun je aan je relatie werken.

  • EFT richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie
  • Kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties
  • Kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid
  • Zoekt en vindt de pijnplekken van vroeger
  • Bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken

De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan! In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In de therapie gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je beteken. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

Hoe werk ik als persoonsgerichte ervaringsgerichte psychosociaal therapeut?

Ik gebruik EFT en andere therapievormen uit verschillende stromingen integratief.

In de therapie verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in je relatie. Dit negatieve patroon is het probleem geworden in je relatie. Als therapeut begin ik met het ontrafelen van dit patroon en van ieders aandeel hierin. We kijken naar de logica in jullie stappen en zoeken naar de uitweg: de patronen zijn de gezamenlijke vijand, en niet je partner! Als je dat kunt zien dan ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Je ziet beter wat je zelf doet waarmee je, je partner ongewild pijn doet en je partner begint dat ook van zichzelf te zien. De sfeer tussen jullie verandert en er komt meer ruimte voor zachtheid en verbinding. Het fundament van de relatie wordt verstevigd en je durft elkaar meer te vertrouwen en emotioneel toe te laten.

In de therapiesessies oefen je om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt. In plaats van op elkaar tenen te staan en uit de pas te lopen, zijn jullie straks in staat om echte verbinding te voelen.

                      


Voor wie is relatietherapie geschikt?

  • Hetero- of homoseksuele (echt)paren
  • (Echt)paren die kort bij elkaar zijn of lang
  • (Echt)paren met problemen die lang duren of juist kort
  • Mensen van het type stille wateren, diepe gronden
  • Mensen met psychische problemen

Als je samen besluit aan je relatie te werken, maar het idee hebt dat je dit niet op eigen kracht kunt doen, dan kun je relatietherapie overwegen. Je gaat dan samen in gesprek met een relatietherapeut, iemand die van luisteren zijn beroep heeft gemaakt. Als je bereid bent om je eigen gedrag onder de loep te nemen, heeft relatietherapie zin. Het vraagt dat je naar jezelf kijkt in de relatie met de ander. Jij hebt blijkbaar gewoontes ontwikkeld en die komen niet uit de lucht vallen. Als je in relatietherapie daarnaar kijkt, is er ruimte voor een nieuwe omgang met elkaar.