Gezinstherapie

Wat is gezinstherapie?

Gezinstherapie is een specifieke vorm van psychotherapie. Bij gezinstherapie gaan de gezinsleden meestal samen in therapie. Klachten staan nooit op zichzelf, meestal hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Elk gezin kent ups en downs. Je herkent dat als ouders vast wel. Je kinderen vliegen elkaar om het minste of geringste in de haren. Puberende dochter en of zoon die hun grenzen opzoeken. Je partner en jij die het oneens zijn over de opvoedstijl. Jullie hebben door de drukke gezinsagenda nauwelijks tijd voor elkaar, je ligt in onmin met je (schoon)familie. Ogenschijnlijk alledaagse vraagstukken. Echter, blijven de strubbelingen en irritaties voortduren? Lukt het niet om er samen over te praten? Tot werkbare oplossingen te komen? Ontwricht het je gezinsleven? Gezinstherapie kan dan uitkomst bieden en jou en je gezin een duwtje in de goede richting geven.

Hoe werk ik als gezinstherapeut?

In de therapie richt ik mij niet op één gezinslid, maar stel ik het hele gezin centraal. Ik reik geen kant en klare oplossingen aan, maar maak problemen bespreekbaar en we gaan achterhalen waar ze vandaan komen. Daarbij wordt gekeken naar de karakters van de betrokken gezinsleden, achtergronden, ervaringen, sociale contacten en dergelijke. Want, dat alles maakt je tot wie je bent, hoe je, je gedraagt, wat je denkt, welke verwachtingen je hebt, enzovoort. Ik reik handvatten aan hoe je samen beter communiceert en oplossingen zoekt.

Voor wie is gezinstherapie geschikt?

Er zijn heel veel verschillende situaties waarin gezinstherapie je verder kan helpen. Enkele voorbeelden.

  • Opgroeiende pubers

Dan kan de opvoeding een behoorlijke uitdaging zijn. De puberteit is een ingewikkelde levensfase. Je kind(eren) gaat op zoek naar zijn eigen identiteit. Zoeken hun grenzen op, lappen regels aan hun laars of trekken zich volledig terug. Jij en je partner staan voor een raadsel en weten niet hoe om te gaan met dat pubergedrag. Dat kan behoorlijk stressvol zijn voor je gezin.

  • Ingrijpende gebeurtenissen

Er zijn gebeurtenissen in het leven die een behoorlijke impact hebben. Denk hierbij aan het overlijden van een dierbare of partner, een scheiding, (seksueel) misbruik, verhuizing of een ernstig ziek gezinslid. Dit alles kan een gezin uit balans brengen en onderlinge verhoudingen flink verstoren. Een ingrijpende gebeurtenis beïnvloedt vaak je hele doen en laten. Gaandeweg nemen spanningen toe en stapelen problemen zich op. Therapie kan je helpen deze gebeurtenissen te verwerken en weer leren op een positieve manier met elkaar om te gaan.

  • Nieuwe gezinsvormen

Ook samengestelde gezinnen kunnen met hun problemen hier terecht. Het is niet altijd eenvoudig om van twee verschillende gezinnen één happy family te maken. Er zijn vaak nogal wat struikelblokken. Denk hierbij aan hoe ga je om met exen?  Ga je samenwonen? Waar? Komen de kinderen bij jullie wonen? Full- of parttime? Maar ook homoseksuele stellen met kinderen kent de nodige uitdagingen. Vaak zijn er meerdere ouders, soms wel 4 stuks. Dat kan zorgen voor opvoedproblemen, omgangsafspraken, verjaardagen vieren, enzovoorts.

  • Andere problemen

Niet enkel spanningen en conflicten in een gezin. Ook aanhoudende hoge werkdruk, slecht contact met familie of kinderen die het nest verlaten, kunnen een behoorlijke impact hebben en je gezinsleven negatief beïnvloeden. Blijft het aan je knagen? Ben je vaak boos, onrustig, snel geïrriteerd, enzovoorts. Ook dan kan gezinstherapie een uitkomst bieden Dus, loopt het allemaal niet zo lekker thuis? En lukt het niet om de negatieve spiraal te doorbreken? Aarzel niet om hulp in te schakelen!

De bedoeling van gezinstherapie is dat het je gezin goed doet. Bijdraagt aan het herstellen van de balans, zodat het gezin weer een fijne en veilige plek is waar iedereen zich thuis voelt.