Kinder- en jongerentherapie

Wat gaat er om in dat koppie …?

Wat is integratieve kinder- en jongerentherapie?

De integratieve kindertherapie is ontwikkeld op grond van de rechten van het kind en op grond van het recht gehoord, gezien, begrepen en gerespecteerd te worden. Elk kind is uniek en staat centraal in deze therapie. Kinderen geven op hun eigen-wijze aan, op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. Het kind weet het, kan het en doet het.

Kinder- of jongerentherapie is een kortdurende en intensieve vorm van persoonsgerichte ervaringsgerichte psychosociale therapie voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 23 jaar. Ervaringsgericht wil zeggen dat we ons richten op de ervaringen van het kind/de jongere, op ervaringen in het hier en nu en op het creëren van nieuwe betere ervaringen in de omgang met zichzelf en anderen. De therapie wordt integratief genoemd, omdat we vanuit verschillende verklarings- en behandelmethoden werken. Deze modellen hebben elk hun beperkingen. In het belang van het kind/de jongere selecteren we de benadering die voor het kind het meeste resultaat oplevert. Belangrijk is dat het kind/de jongere centraal blijft staan en niet afhankelijk wordt van de toegepaste methodiek of therapievorm. Samen bedenken we een goed plan, om problemen op te lossen.

Ouders/verzorgers krijgen een actieve rol toebedeeld in het therapeutisch proces van hun kind. Het succes van de therapie hangt af van de steun van de omgeving, de mogelijkheden en motivatie van het kind/de jongere.

Voor wie is kinder- jongerentherapie geschikt?

Psycho Zuid biedt professionele hulp, integratieve kinder- en jongerentherapie aan kinderen en jongeren die om de een of andere reden (tijdelijk) vastzitten in hun groeiproces of niet lekker in hun vel zitten. Ook ouders/verzorgers kunnen hier terecht voor begeleiding, ondersteuning en advies.

Iedereen die te maken heeft met opvoeden en/of begeleiden van kinderen en jongeren wenst dat een kind kan opgroeien in een harmonieuze en veilige omgeving. Door allerlei factoren blijkt dit echter niet altijd mogelijk.
Een kind of jongere kan last krijgen van allerlei problemen, waardoor het uit balans dreigt te raken en geremd kan worden in zijn ontwikkeling. Als u ziet dat uw kind niet meer lekker in zijn of haar vel zit en de hulp en steun die u als ouder geeft niet meer voldoende is, kan Psycho Zuid hulp bieden. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden om uw kind zo goed mogelijk te helpen.

Kinderen kunnen vaak nog niet onder woorden brengen hoe ze zich voelen of wat hen dwars zit. Ze laten vaak via dwars gedrag – op een indirecte manier en onbewust – zien wat niet goed gaat.
Jongeren hebben hun eigen problematiek die ze liever niet met hun ouders bepreken, bijvoorbeeld problemen op school of thuis, somberheid, twijfels over seksualiteit of identiteitsvragen.

Welke klachten kunnen behandeld worden?

 • Lichamelijke en psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, eczeem, hyperventilatie. Het is belangrijk dat een eventuele medische oorzaak eerst uitgesloten wordt.
 • Emotionele conflicten: bij echtscheiding, overlijden of andere traumatische gebeurtenissen.
 • Aangeleerde gewoonten: nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen, verslavingen (o.a. gamen).
 • Gedragsproblemen: woedeaanvallen, liegen en stelen, concentratieproblemen, moeite hebben met het maken van vriend(innet)jes, pesten of gepest worden.
 • Ontwikkelingsproblemen: eet-, slaap-, taal-, spraak-, leer- of zindelijkheidsproblemen, hechtingsproblematiek.
 • Angsten: bang om alleen te zijn, bang voor het donker, faalangst, nachtmerries.
 • Problemen in aanleg aanwezig: ADHD, stoornis op het autismespectrum. Deze ‘stoornissen’ kunnen we niet wegnemen, wel reiken we mogelijkheden aan om beter met deze problemen om te gaan.
 • Moeite hebben met bijzondere eigenschappen: hoogsensiviteit, hoogbegaafdheid, spiritualiteit.

Jong volwassenen hebben hun eigen specifieke problemen

Jeugdigen in de middelbare schoolleeftijd of op het MBO/HBO of universiteit bevinden zich in een overgangsfase. In deze fase zijn jongeren extra kwetsbaar. Er kan ook sprake zijn van een nare ervaring, een trauma of aankomende persoonlijkheidsproblematiek. Dit uit zich onder andere in:

 • Eenzaamheid of onbereikbaarheid
 • Terugtrekken uit het sociale contact
 • Concentratieproblemen, vergeetachtigheid
 • Burn-out
 • Uit evenwicht zijn
 • Angsten
 • Experimenteren met drugs, drank of gokken
 • Spijbelen
 • Weglopen
 • Vage gezondheidsklachten en lusteloosheid
 • Studievertraging of drop-out
 • Stelen
 • Agressie
 • Dwangmatigheid

Voor al deze klachten is er een passende behandeling mogelijk. Hierbij word het kind of de jongere en eventueel de ouders en/of het gehele gezin bij betrokken.