Kinder- en jongerentherapie

Wat gaat er om in dat koppie …?

Wat is integratieve kinder- en jongerentherapie?

De integratieve kindertherapie is ontwikkeld op grond van de rechten van het kind en op grond van het recht gehoord, gezien, begrepen en gerespecteerd te worden. Elk kind is uniek en staat centraal in deze therapie. Kinderen geven op hun eigen-wijze aan, op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. Het kind weet het, kan het en doet het.

Kinder- of jongerentherapie is een kortdurende en intensieve vorm van persoonsgerichte ervaringsgerichte psychosociale therapie voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 23 jaar. Ervaringsgericht wil zeggen dat we ons richten op de ervaringen van het kind/de jongere, op ervaringen in het hier en nu en op het creëren van nieuwe betere ervaringen in de omgang met zichzelf en anderen. De therapie wordt integratief genoemd, omdat we vanuit verschillende verklarings- en behandelmethoden werken. Deze modellen hebben elk hun beperkingen. In het belang van het kind/de jongere selecteren we de benadering die voor het kind het meeste resultaat oplevert. Belangrijk is dat het kind/de jongere centraal blijft staan en niet afhankelijk wordt van de toegepaste methodiek of therapievorm. Samen bedenken we een goed plan, om problemen op te lossen.

Ouders/verzorgers krijgen een actieve rol toebedeeld in het therapeutisch proces van hun kind. Het succes van de therapie hangt af van de steun van de omgeving, de mogelijkheden en motivatie van het kind/de jongere.

Voor wie is kinder- jongerentherapie geschikt?

Psycho Zuid biedt professionele hulp, integratieve kinder- en jongerentherapie aan kinderen en jongeren die om de een of andere reden (tijdelijk) vastzitten in hun groeiproces of niet lekker in hun vel zitten. Ook ouders/verzorgers kunnen hier terecht voor begeleiding, ondersteuning en advies.

Iedereen die te maken heeft met opvoeden en/of begeleiden van kinderen en jongeren wenst dat een kind kan opgroeien in een harmonieuze en veilige omgeving. Door allerlei factoren blijkt dit echter niet altijd mogelijk.
Een kind of jongere kan last krijgen van allerlei problemen, waardoor het uit balans dreigt te raken en geremd kan worden in zijn ontwikkeling. Als u ziet dat uw kind niet meer lekker in zijn of haar vel zit en de hulp en steun die u als ouder geeft niet meer voldoende is, kan Psycho Zuid hulp bieden. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden om uw kind zo goed mogelijk te helpen.

Kinderen kunnen vaak nog niet onder woorden brengen hoe ze zich voelen of wat hen dwars zit. Ze laten vaak via dwars gedrag – op een indirecte manier en onbewust – zien wat niet goed gaat.
Jongeren hebben hun eigen problematiek die ze liever niet met hun ouders bepreken, bijvoorbeeld problemen op school of thuis, somberheid, twijfels over seksualiteit of identiteitsvragen.

Welke klachten kunnen behandeld worden?

 • Lichamelijke en psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, eczeem, hyperventilatie. Het is belangrijk dat een eventuele medische oorzaak eerst uitgesloten wordt.
 • Emotionele conflicten: bij echtscheiding, overlijden of andere traumatische gebeurtenissen.
 • Aangeleerde gewoonten: nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen, verslavingen (o.a. gamen).
 • Gedragsproblemen: woedeaanvallen, liegen en stelen, concentratieproblemen, moeite hebben met het maken van vriend(innet)jes, pesten of gepest worden.
 • Ontwikkelingsproblemen: eet-, slaap-, taal-, spraak-, leer- of zindelijkheidsproblemen, hechtingsproblematiek.
 • Angsten: bang om alleen te zijn, bang voor het donker, faalangst, nachtmerries.
 • Problemen in aanleg aanwezig: ADHD, stoornis op het autismespectrum. Deze ‘stoornissen’ kunnen we niet wegnemen, wel reiken we mogelijkheden aan om beter met deze problemen om te gaan.
 • Moeite hebben met bijzondere eigenschappen: hoogsensiviteit, hoogbegaafdheid, spiritualiteit.

Jong volwassenen hebben hun eigen specifieke problemen

Jeugdigen in de middelbare schoolleeftijd of op het MBO/HBO of universiteit bevinden zich in een overgangsfase. In deze fase zijn jongeren extra kwetsbaar. Er kan ook sprake zijn van een nare ervaring, een trauma of aankomende persoonlijkheidsproblematiek. Dit uit zich onder andere in:

 • Eenzaamheid of onbereikbaarheid
 • Terugtrekken uit het sociale contact
 • Concentratieproblemen, vergeetachtigheid
 • Burn-out
 • Uit evenwicht zijn
 • Angsten
 • Experimenteren met drugs, drank of gokken
 • Spijbelen
 • Weglopen
 • Vage gezondheidsklachten en lusteloosheid
 • Studievertraging of drop-out
 • Stelen
 • Agressie
 • Dwangmatigheid

Voor al deze klachten is er een passende behandeling mogelijk. Hierbij word het kind of de jongere en eventueel de ouders en/of het gehele gezin bij betrokken.

Werkwijze kinder- en jongerentherapie

Hoe werk ik als integratief kinder- en jongerentherapeut?

Kinderen kunnen vaak nog niet onder woorden brengen hoe ze zich voelen of wat hen dwars zit. Ze laten vaak via dwars gedrag – op een indirecte manier en onbewust – zien wat niet goed gaat. Jongeren hebben hun eigen problematiek die ze liever niet met hun ouders bepreken, bijvoorbeeld problemen op school of thuis, somberheid, twijfels over seksualiteit of identiteitsvragen.

Integratieve therapie helpt het kind/jongere om via praten en spelen op een creatieve manier tot het eigenlijke probleem te komen en aan te pakken. Ik maak gebruik van allerlei hulpmiddelen zoals speelgoed, spelletjes, knuffels, eventueel meegebracht materiaal van het kind en allerlei interventietechnieken. Om het kind/jongere optimaal te kunnen helpen, sluit ik volledig aan bij de communicatievorm van hen. Ze kunnen praten, maar sommigen zwijgen liever. Ze kunnen spelen, sommigen lezen liever een boekje. Ze willen in therapie gaan, sommigen ook niet. Ieder kind/jongere heeft recht op een speciale, op zijn behoefte toegespitste benadering.

Wat gebeurt er tijdens een sessie?

Ik richt mij op de binnenwereld van het kind/jongere, de relaties binnen het gezin en op relaties in de buitenwereld zoals school, vriendjes, ed. We gaan samen spelen en/of praten. Tijdens het spel laat het kind/jongere onbewust zien waar de schoen wringt en wat het nodig heeft om het  probleem op te lossen. Via het spel krijgt het kind/jongere mogelijkheden tot verandering aangereikt. Ik help het kind/jongere de controle te hernemen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van het probleem. Het kind/jongere wordt de baas over zijn probleem.

Ieder kind is uniek en heeft daarom zijn eigen oplossingen om een probleem aan te pakken. Een therapeut helpt hen die oplossing te vinden, waardoor het kind weer in zijn eigen kracht komt te staan. Wanneer ik bij een kind bepaalde kenmerken signaleer zal ik deze met de ouders bespreken en zullen we samen bekijken of verder onderzoek gewenst en helpend is, of niet. Ik verricht zelf geen diagnostisch onderzoek. Hiervoor verwijs ik door naar een kinderpsycholoog of orthopedagoog.

Verloop van de therapie

 • Na aanmelding wordt bij de bevestiging een vragenlijst toegevoegd, deze ontvang ik graag uiterlijk 3 dagen voor het intakegesprek retour.
 • Tijdens het intakegesprek bespreek ik de achtergrond van de vragenlijst en de therapie met de ouders/verzorgers. Jongeren vanaf 14 jaar hebben de mogelijkheid om er samen met de ouders voor te kiezen bij het intakegesprek aanwezig te zijn of niet.
 • 1e fase: de explorerende (onderzoekende) fase : omvat gemiddeld 5 sessies.

In deze fase werken we aan het opbouwen van een vertrouwens- en werkrelatie en onderzoeken we samen wat er precies aan de hand is. Onderzoeken en verhelderen van het probleem.

 • Na deze fase vindt er een oudergesprek plaats. In dit gesprek bespreken we het behandelplan, geef ik een schatting van het aantal sessies en mogelijk adviezen.
 • 2e fase: therapie: omvat gemiddeld 10 á 15 sessies en 2 á 3 oudergesprekken.

In deze fase werken we volgens plan en vindt er een verdieping van diepere persoonlijke gevoelens plaats. Krijgt het kind/jongere mogelijkheden tot verandering aangereikt, zodat het de baas wordt over zijn probleem. Help ik hen de controle/verantwoordelijkheid te hernemen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen t.a.v. het probleem.

Na gemiddeld 5 sessies volgt telkens een oudergesprek waarin het verloop van de behandeling wordt besproken en adviezen worden gegeven.

 • 3e fase: evaluatie en afronding.
 • In de laatste fase vindt de evaluatie en afronding plaats. Vaak geeft het kind/jongere het moment van afronding zelf aan. De therapie wordt afzonderlijk met u en uw kind afgerond. Ook bestaat de mogelijkheid om er samen met de ouders voor te kiezen de therapie gezamenlijk af te ronden.