Werkwijze kinder- en jongerentherapie

Hoe werk ik als integratief kinder- en jongerentherapeut?

Kinderen kunnen vaak nog niet onder woorden brengen hoe ze zich voelen of wat hen dwars zit. Ze laten vaak via dwars gedrag – op een indirecte manier en onbewust – zien wat niet goed gaat. Jongeren hebben hun eigen problematiek die ze liever niet met hun ouders bepreken, bijvoorbeeld problemen op school of thuis, somberheid, twijfels over seksualiteit of identiteitsvragen.

Integratieve therapie helpt het kind/jongere om via praten en spelen op een creatieve manier tot het eigenlijke probleem te komen en aan te pakken. Ik maak gebruik van allerlei hulpmiddelen zoals speelgoed, spelletjes, knuffels, eventueel meegebracht materiaal van het kind en allerlei interventietechnieken. Om het kind/jongere optimaal te kunnen helpen, sluit ik volledig aan bij de communicatievorm van hen. Ze kunnen praten, maar sommigen zwijgen liever. Ze kunnen spelen, sommigen lezen liever een boekje. Ze willen in therapie gaan, sommigen ook niet. Ieder kind/jongere heeft recht op een speciale, op zijn behoefte toegespitste benadering.

Wat gebeurt er tijdens een sessie?

Ik richt mij op de binnenwereld van het kind/jongere, de relaties binnen het gezin en op relaties in de buitenwereld zoals school, vriendjes, ed. We gaan samen spelen en/of praten. Tijdens het spel laat het kind/jongere onbewust zien waar de schoen wringt en wat het nodig heeft om het probleem op te lossen. Via het spel krijgt het kind/jongere mogelijkheden tot verandering aangereikt. Ik help het kind/jongere de controle te hernemen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van het probleem. Het kind/jongere wordt de baas over zijn probleem.

Ieder kind is uniek en heeft daarom zijn eigen oplossingen om een probleem aan te pakken. Een therapeut helpt hen die oplossing te vinden, waardoor het kind weer in zijn eigen kracht komt te staan.
Wanneer ik bij een kind bepaalde kenmerken signaleer zal ik deze met de ouders bespreken en zullen we samen bekijken of verder onderzoek gewenst en helpend is, of niet. Ik verricht zelf geen diagnostisch onderzoek. Hiervoor verwijs ik door naar een kinderpsycholoog of orthopedagoog.

Verloop van de therapie

  • Na aanmelding wordt bij de bevestiging een vragenlijst toegevoegd, deze ontvang ik graag uiterlijk 3 dagen voor het intakegesprek retour.
  • Tijdens het intakegesprek bespreek ik de achtergrond van de vragenlijst en de therapie met de ouders/verzorgers. Jongeren vanaf 14 jaar hebben de mogelijkheid om er samen met de ouders voor te kiezen bij het intakegesprek aanwezig te zijn of niet.
  • 1e fase: de explorerende (onderzoekende) fase : omvat gemiddeld 5 sessies.

In deze fase werken we aan het opbouwen van een vertrouwens- en werkrelatie en onderzoeken we samen wat er precies aan de hand is. Onderzoeken en verhelderen van het probleem.

  • Na deze fase vindt er een oudergesprek plaats. In dit gesprek bespreken we het behandelplan, geef ik een schatting van het aantal sessies en mogelijk adviezen.
  • 2e fase: therapie: omvat gemiddeld 10 á 15 sessies en 2 á 3 oudergesprekken.

In deze fase werken we volgens plan en vindt er een verdieping van diepere persoonlijke gevoelens plaats. Krijgt het kind/jongere mogelijkheden tot verandering aangereikt, zodat het de baas wordt over zijn probleem. Help ik hen de controle/verantwoordelijkheid te hernemen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen t.a.v. het probleem.

Na gemiddeld 5 sessies volgt telkens een oudergesprek waarin het verloop van de behandeling wordt besproken en adviezen worden gegeven.

  • 3e fase: evaluatie en afronding.
  • In de laatste fase vindt de evaluatie en afronding plaats. Vaak geeft het kind/jongere het moment van afronding zelf aan. De therapie wordt afzonderlijk met u en uw kind afgerond. Ook bestaat de mogelijkheid om er samen met de ouders voor te kiezen de therapie gezamenlijk af te ronden.